Vertretungen

Botschaft

Botschaft Peking

Konsularbezirk: Peking, Tianjin, Hebei, Henan, Hubei, Qinghai, Gansu, Xinjiang, Tibet, Innere Mongolei, Ningxia, Shaanxi, Shanxi, Hunan, Jiangxi und Shandong.

Im 25. Stock des Western Tower befindet sich das Generalkonsulat

Generalkonsulat Chengdu

Amtsbezirk: Sichuan, Guizhou, Yunnan und Chongqing.

Guangzhou Fernsehturm am Perlfluss

Generalkonsulat Kanton

Amtsbezirk: Fujian, Guangdong, Hainan und Guangxi.

Blick auf die Skyline von Shanghai

Generalkonsulat Shanghai

Amtsbezirk: Shanghai, Anhui, Jiangsu und Zhejiang.

Generalkonsulat Shenyang

Generalkonsulat Shenyang

Amtsbezirk: Liaoning, Jilin und Heilongjiang.